2014 m. balandžio 21 d. įvyko Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimas, kurio metu buvo patvirtinti nauji asociacijos įstatai, išrinkti nauji valdymo organai. Pirmą kartą visuotiniu balsavimu buvo renkamas Sąjungos prezidentas. Juo tapo Algirdas Jazbutis. Į valdybą išrinkti: Simonas Anikinas, Elena Černova-Šniras, Tautvydas Kaltenis, Vilius Puronas, Simonas Savickas ir Irtas Žmuida. Valdybos pirmininku išrinktas Tautvydas Kaltenis.

LDiS logo