“V A S A R O S   D I Z A I N O   V A K A R A S”  afiša mus šiandien pakvietė į šį šventinį kūrėjų susitikimą. Ta ypatinga proga leiskite visus susirinkusius ir tuos, kurie dar atvyks – pasveikinti su  pristatomu naujuoju 3-uoju – Index 2014 leidiniu, kartu pasidžiaugkime tais kūrėjais, kurie nestovėjo-kūrė ir dar vienu žingsneliu prailgino dizaino ISRORIJĄ……..

Metinis Lietuvos dizainerių sąjungos INDEX leidinys tampa pavadinčiau kūrėju ekspozicijos VIETA, kurioje ženklinama visų mūsų  tolerancija.

Nėra kilnesnio dirbančiam kūrybinį darbą tikslo – kurti ir būti tarp kūrėjų visomis prasmėmis.…

vadintis meno kūrėju, nustojus dirbti pasinaudoti meno kūrėjo statuso teikiamomis galimybėmis, ORIAI dirbti kūrybinį darbą ir iš jo pragyventi, išleisti kūrinius į gyvenimą ir gauti produkto vartotojų teigiamus atsiliepimus, dalyvauti parodose ir pasidžiaugti palankiais įvertinimais, būti tarp kolegų ir nesijausti n e s u p r a s t a m.

Dizaino Indeksas LT tampa kuriančiųjų metinės raiškos vieta,  dar dizaino patriarchas dizaino specialybės įkūrėjas, prof. Feliksas Daukantas  kažkada pasisakė maždaug TAIP – iš paskelbto interviu cituoju:

Amatininkų darbuose  grožis ir nauda buvo neatsiejami, norėta kad kiekvienas pagamintas daiktas būtų ir naudingas, ir gražus. Šiandien, kadaise tęsė profesorius, norime būti šiuolaikiški, tačiau siekdami gražios ateities, ilgimės ir praeities.

Cituoju toliau – pratęsė jis,- “ieškant meninių priemonių dabarčiai, jos aplinkai ir daiktams įdvasinti, nereikia formaliai kartoti praeities – laikykimės niekad nesenstančių daiktų kūrybos principų; per žmogišką santykį su daiktais privalome atspindėti dvasinį savo pasaulį”.

Ko gero gilesnių įžvalgų nepadarytume ir šiandien, tai klasikiniai, principiniai jei norite akademiniai priesakai mums kur šiais imperatyvais beveik kiekvienas vadovaujamės savo kūrybiniame-praktiniame darbe.

Pašauktiems kūrybai sakydavo profesorius; Jums / MUMS kolegos šie patriarcho žodžiai skirti, realiai dirbantiems, dalyvaujantiems procese ir ne tik paskaitas skaitantiems.

Neilga – kiek per 50-metų perkopusi Lietuvos dizaino istorija,  padidžiuokimės, kad mes jos kūrimo procese, mūsų sąjungos nariai ir visi šios profesijos verslo dalyviai, besiruošiantys  tapti – inovatyvaus dizaino verslo pradininkais, intelektinės šalies pridėtinės vertės kūrėjais yra didelio iNOVATYVAUS VERSLO KELYJE, svarbaus šalies dizaino sektoriaus verslumo skatinimo variklio dalis.

Nauji EU dokumentai skelbia – Inovatyvumas ne tik verslumo veiklų pamatas, bet ir vienas iš svarbiausių kūrybinių ir kultūrinių industrijų dizaino sričių integralumo siekis. Svarbu, kad taip įvardijama, kas apybrėžia  dizaino visuomenei keliamus artimiausių metų uždavinius.

INDEX-2014  aptarimas tai dizaino idėjų informacijos sklaida propaguojanti dizainą kaip priemonę gebančią  konstruoti darnios gyvensenos modelį, pagarbos įvarovei ir tuo pačiu vienybei, socialinio atsakingumo principais grįstą gyvenimą

Tai veikla KOKYBINIUS VISUOMENĖS POREIKIUS FORMUOJANČIAS realizavimo galimybes – TAI vieta tolerantiškam bendravimui, ypač puiki aplinka gyvam pokalbiui, tikėjimui pažanga, sistemos ir individų vertybėmis – linkiu čia ir dabar  gero bei prasmingo vakaro….

 

Algirdas  Jazbutis

Lietuvos dizainerių sąjungos prezidentas

DSC_0560 DSC_0563 DSC_0566 DSC_0568 DSC_0569 DSC_0571 DSC_0572 DSC_0573 DSC_0576 DSC_0578 DSC_0579 DSC_0581 DSC_0583 DSC_0585 DSC_0586 DSC_0592 DSC_059820150806_181834