Žmonės, kuriuos mes mylime, niekada nebus ten, kur buvo, bet jie yra visur, kur dar esame mes. Ištrauka iš Felikso Daukanto dienoraščio…..

2015 spalio 6

 

Spalio 2d. 11.30 h susirinkome  prie namo Vilniuje, Jakšto g. Nr. 13,  kuriame jis didžiąją gyvenimo dalį gyveno,  ant kurio buvo pritvirtinta memorialinė lenta, skirta dizaino edukologijos pradininkui prof. Feliksui Daukantui atminti.

Šis meninis atminimo akcentas, kurio projektą  sukūrė Vilniaus dailės akademijos dizaineriai – parėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dizainerių sąjunga ir LGDA  , skirtas dizaino pradininko 100-jam gimimo  jubiliejui, jo asmeniniam įnašui į Lietuvos kultūrą pažymėti.

Lentą , palydėdamas įžanginiu žodžiu, oficialiai atidengė VDA rektorius prof. Audrius Klimas.

Po iškilmingo memorialinės lentos atidengimo –  kolegos, auklėtiniai, šeimos nariai  ir kiti amžininkai  pasidalino trumpais prisiminimais. Po pristatymo visuomenei renginys persikėlė ir prasitęsė Vilniaus dailės akademijoje,  kur jo vardu pavadintoje 112 auditorijoje prasidėjo konferencija, dalykiškai ir šventiškai įsiliejusi į dizaino pradininkui skirtų 2015m. jubiliejinių renginių tąsą.

Perskaityti šie pranešimai;

Menotyrininkės Jurgitos Ludavičienės pranešimas – Feliksas Daukantas ir XXa. gintaro įvaizdis.

Apie profesoriaus pedagoginę veiklą kalbėjo jo artimas kolega ir ilgametis Dizaino katedros vedėjas prof. Tadas Baginskas tema :  Feliksas Daukantas – Lietuvos dizaino edukologijos pradininkas ir asmenybė.

Mintimis apie tėčio nueitą kūrėjo kelią, jo biografiją ir šeimą atsiminimais  pasidalino dukra Gabrielė Naprušienė.

 Kalbėję pranešėjai akcentavo praėjusio laikmečio Felikso Daukanto sukurtos dizaino koncepcijos veikimo svarbą, suteikė susirinkusiems galimybę iš arčiau bei giliau pažinti pačią asmenybę, kuri 1961m. LTSR valstybiniame dailė institute (Vilniaus dailės akademijoje ) Taikomojo meno fakultete įsteigė Pramonės gaminių meninio konstravimo katedrą  (Dizaino  katedrą), suformavo pedagogų kolektyvą, parengė studijų programą, jai ilgus metus vadovavo, dėl ko šiandien visuotinai ir pelnytai prof. Feliksas Daukantas pripažintas dizaino pradininku Lietuvoje.

Jo asmenybė dizainą neabejotinai suvokė ir pristatė  kaip svarbią ekonomikos ir kultūros dalį, kuri šiandien ypač daro įtaką bendrai šalies raidai. Mes, mūsų karta,  tęsiame tai, kas buvo jo pradėta…..

Lietuvos dizainerių sąjunga savo lėšomis prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo.

 

Lietuvos dizainerių sąjunga

Prezidentas

Algirdas  Jazbutis

DSC_0501 DSC_0528 DSC_0577