Prieš metus kartu su tarptautiniais partneriais pradėtas kurti projektas EcoDesign Circle pagaliau pasiekė finišo tiesiąją ir, kartu su kitais 35 projektais (atrinktais is 282 pateiktų paraiškų) buvo patvirtintas Interreg Baltic Sea Region Programos Monitoringo komiteto Malmėje (Švedija) 2015 lapkričio 19 d. Tai didelis laimėjimas ir iššūkis ne tik Dizainerių Sąjungai, bet ir visai Lietuvai.

Interreg Baltic Sea Region programos projekto apibūdinimas

Projekto pavadinimas: Ecodesign as Driver of Innovation in the BSR (Ekodizainas  kaip Baltijos jūros regiono inovacijų variklis)

Projekto akronimas: EcoDesign Circle (Ekodizaino žiedas)

Projekto esmė: Projektu siekiama išnaudoti ekodizaino potencialą kuriant tvarią žiedinę ekonomiką Baltijos jūros regione. Verslo modeliai vis dar pernelyg linijiniai ir nėra suprantamas holistinis dizaino vaidmuo, skatinantis inovacijas ir visų kitų gyvenimo sričių pažangą.

Projektu  siekiama ekodizaino žinias ir inovacijas integruoti į įprastinę verslo praktiką bendradarbiaujant viešajam sektoriui, mokslui, verslui ir dizaino specialistams.  Skatinamas naujoviškų paslaugų, produktų ir procesų kūrimas, orientuotas į vartotoją ir grįstas ekologine bei socialine atsakomybe. Projekto tikslų siekiama per nacionalinių dizaino centrų stiprinimą ir plėtojant Baltijos jūros regiono partnerių tinklą.

Projekto lyderis ir partneriai: Projekto lyderis yra Tarptautinis Berlyno dizaino centras (IDZ). Projekto partneriai – dizaino centrai ir institucijos iš Baltijos jūros regiono šalių (Švedija, Suomija, Estija, Lietuva, Lenkija, Vokietija).

Pirmą kartą tokio masto ir reikšmės projekte įtraukta Lietuva, kurios dizaino sektoriui atstovauja projekto partneris Lietuvos dizainerių sąjunga.Projektą palaiko įvairių regiono šalių organizacijos. Paramą projektui ir Lietuvos dizainerių sąjungai išreiškė šios organizacijos iš Lietuvos – Lietuvos pramonininkų konfederacija, Europian Movement Lithuania, MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra).

Projekto pagrindinės veiklos:

–          Dizaino centrų ir profesionalų kompetencijų stiprinimas

–          Verslo žinių ir kompetencijų ekodizaino srityje kėlimas

–          Ekodizaino inovacijų integravimas į verslo praktikas ir modelius

–          Tarptautinis daugiaplanis keliaujantis ekodizaino festivalis

–          Tarptautinio centro, skirto produktų dizaino ir aplinkos mokslų žinių integravimui, kūrimas (elektroninio tvarumo gido sukūrimas)

–          Pilotinių ekodizaino  modelių, sukurtų su dizaino centrų pagalba ir dalijantis regiono partnerių patirtimi, išbandymas SVV įmonėse

–          Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo ekodizaino srityje tinklo sukūrimas ir jungtinė ekodizaino inovacijų sklaida

 

Projekto įgyvendinimo trukmė nuo 2015-11-20 iki 2019-05-31. Projekto biudžetas 2,181,877 EUR. Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg Baltijos jūros regiono programos ir dalinai projekto partnerių lėšomis.

EcoDesign_Poster_A3