Įsisiūbavus pandemijos Covid-19 sukeltiems suvaržymams, visame pasaulyje stabdomos, atidedamos arba perkeliamsos į kitus metus įvairios parodos, konferencijos ir kiti svarbūs kultūriniai (ir dizaino) įvykiai. Šiemet nebus nei Milano Salode del Mobile, nei olimpiados. „Dizaino Indeksas LT-2020“ greičiausiai taip pat bus bendrinamas su kitų metų leidiniu.