Lietuvos dizaino patriarchui, buvusiam Dizaino katedros vedėjui ir buvusiam Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkui profesoriui Tadui Baginskui sukanka 85-eri metai! Išskirtinės inteligencijos, išminties ir tolerancijos profesionalas, per kelis dešimtmečius išugdęs ištisas kartas Lietuvos dizainerių, suformavęs šios veiklos asmenybės standartą. Diplomatas ir gudrus lapinas, sugebėjęs laviruoti ir mirtinai nesusipykti net su tais, kurie jo paties pakviesti į Dizaino katedrą, ne kartą vertė jį iš kėdės. Vertintojas – sunku rasti bent panašių gebėjimų įžvelgti patį esmės dugną turintį žmogų. Iškalbingas ir įtraukiantis pasakotojas: kas neatsimena, kaip profesoriui atėjus į auditoriją paskaitos pradžioje, iš apspitusių besiklausančių jo studentų po kelių valandų…jis likdavo vienas. Legendinį profesoriaus humoro jausmą žino visi. Užsukus į Katedrą net ir po daugelio metų, sutiktas koridoriuje sakydavo: nusikaltėlis negali negrįžti į nusikaltimo vietą. Ir pats nuoširdžiai kikendavo kiekvieną sykį. Įžvalgus ir žvėrišką intuiciją turintis žmogus. Kas jau kas, o jis tiksliai žino, kad ne Karalius yra pagrindinė figūra šachmatų lentoje. Ramus, solidus ir niekur neskubantis…dabar jau gali pasakyti: klaidų nepadariau. Gal.

Sveikiname, profesoriau!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA