Gražina Komarovska

Plakatas parodai „Faces of Polish Poster“

Plakato idėjinis ir kūrybinis tikslas – atspindėti vieną iš ryškiausių lenkiško plakato mokyklų kūrybą.

Pasirinktos spalvos atliepia į Lenkijos vėliavą, o stilizuoti ir vienas per kitą persidengiantys veidų profiliai – į komunikavimo reprezentavimą. Akies vaizdinys plakato centre akcentuoja žvilgsnio svarbą informacijos priėmimo procese. Žiūrėdamas į plakatą stebėtojas nejučia tampa interaktyvios komunikacijos tarp siuntėjo ir priėmėjo, tarp meno kūrinio ir auditorijos dalyviu. Tu žiūri į kūrinį, jis žiūri į tave. Žiūrovas pats tampa stebimu objektu. Žvilgsnio motyvas patvirtina pačios parodos apžvalginį konceptą. Veidų profiliai siejami ir su retrospektyvinės parodos pavadinimu „Faces of Polish Poster“, kuriame simboliškai plakatas personalizuojamas, „įgauna savo veidą“. Dekonstruotus ir tarsi susipinančius veidus galima būtų interpretuoti ir kaip „face to face“, t.y. pokalbio (komunikacijos) įvaizdį, o toks posakis lietuviškai skambėtų „akis į akį“, todėl akies motyvas centre vėl pagrindžia savo idėją.

Taigi šis plakato dizaino sprendimas apjungia plakato kaip informacinės komunikacijos tarp žiūrovo kaip stebimo objekto ir meno kūrinio bei retrospektyvinės parodos apžvelgimo idėjas.

komarovska_plakatas_3 komarovska_plakatas_4

komarovska_plakatas_1

komarovska_plakatas_2

Kas yra "Dizaino Indeksas LT" ?

Pasitelkę statistikos duomenis bemat galėtume sužinoti bet kokius indeksus –  bendrojo vidaus produkto dydį, tenkantį vienam gyventojui, infliacijos rodiklį, vartotojų kainų indeksą, kūno masės ir netgi laimės indeksą. O koks yra dizaino indeksas? Pasaulio, Europos ar Lietuvos? Ar tokį indeksą įmanoma fiksuoti, pateikti, apskaičiuoti? Ar bent nujausti? Juk iš tokio dizaino indekso galima būtų labai daug spręsti apie šalies kultūros, pramonės lygį, visuomenės poreikius ir lūkesčius, požiūrį į aplinką ir pačius save. "Dizaino Indeksas LT" - tai daugiametis projektas, kurio tikslas pademonstruoti pasauliui Lietuvos dizaino pasiekimus.