Stasys Eidrigevičius

Plakatas "Stasys Mask"

Panevėžio rajone  Mediniškių kaime 1946 m. gimęs,  nuo šešerių metų gyvenęs Lepšių kaime, vėliau su vaikystės patirtimi  Stasys  Eidrigevičius  keliavo per  platųjį  pasaulį. Dailininko  kaimiška patirtis iš esmės persmelkia  visą jo kūrybą ir  lemia  savitumą. Tame, kas šiandien atrodo  turtingos fantazijos šėlsmas, neretai glūdi  ,,profesionaliai“  valstietiškas  ūkio padargų, rykų, įrankių, medžiagų savybių išmanymas: kaip funkcionuoja, kaip sugedus galima pataisyti, pratęsiant daikto naudojimą pagal paskirtį arba išrandant naują. Taigi fantazuojama ant tvirto liaudies „dizaino“ pagrindo. Stasio  vaizdinių patrauklumą, pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje sąlygojo ir užšifruotos  erotinės ir ideologinės prasmės, slėpingas  kūno ir kaukės  dvilypumas, kurie  dažnai naudojami  Stasio plakatuose.  Kaukėti personažai, kaip sako pats autorius, dalinai  iš sovietinio gyvenimo patirties. „Jaučiau, kad sovietų sistemoje žmonės turi dvigubus, trigubus, net keturgubus veidus ir  gyvena su kaukėmis.”  Eidrigevičius  piešia  arba  fotografuoja  pavienius modelius, rečiau jų grupes, režisuodamas situacijas, ne tik juos aprengdamas ar nurengdamas, bet ir meistriškai minimaliomis raiškos priemonėmis kurdamas charakterius.

Siaubo patrauklumo  paradoksas  Stasio plakatuose  daro  didžiulį  poveikį. Kas vyksta mūsų sąmonėje, kai košmaras mums sapnuojasi ? Eidrigevičiaus atveju tai paaiškina iš vaikystės atėjusių įspūdžių, išgyvenimų, pasąmonės reiškinių stiprumą, pasireiškusį jo kūryboje. Patirtis kūryboje yra svarbi, kaip ir siekis viską  ištirti, pereiti leistinumo ribas – jei ne gyvenime,  bent vaizduotėje. Todėl būtent kaimiškoji sovietinių metų  dailininko patirtis sujungė daugelį dalykų, nuspalvino taip įtikinamai, kad daugelis siurrealių dalykų neatrodo tik audringos fantazijos padariniai, o, patirti, iškentėti, ir todėl tokie paveikūs.

Ramutė Rachlevičiūtė

 

233 241 244 254 287

Kas yra "Dizaino Indeksas LT" ?

Pasitelkę statistikos duomenis bemat galėtume sužinoti bet kokius indeksus –  bendrojo vidaus produkto dydį, tenkantį vienam gyventojui, infliacijos rodiklį, vartotojų kainų indeksą, kūno masės ir netgi laimės indeksą. O koks yra dizaino indeksas? Pasaulio, Europos ar Lietuvos? Ar tokį indeksą įmanoma fiksuoti, pateikti, apskaičiuoti? Ar bent nujausti? Juk iš tokio dizaino indekso galima būtų labai daug spręsti apie šalies kultūros, pramonės lygį, visuomenės poreikius ir lūkesčius, požiūrį į aplinką ir pačius save. "Dizaino Indeksas LT" - tai daugiametis projektas, kurio tikslas pademonstruoti pasauliui Lietuvos dizaino pasiekimus.