Vilius Puronas

Meninės plastikos kompleksas „PANE-VĖŽYS!“

 

Šis keturių figūrų, „vėžio-milžino“, trijų panevėžiečių: „optimisto“, „skeptiko“ ir „seniūno su bizūnu“ rinkinys – legendos apie Panevėžio vardo atsiradimą, vizuali išraiška. Kaip priedą prie komplekso, autorius sukūrė himno žodžius ir melodiją pučiamųjų orkestrui.

„Anuomet, senais-senais laikais čia kėblino du ponu. Šalia sroveno bevardė upė, kurioje vėžiai kažkodėl baisiai nesiveisė. Ir atsitik, tu man! Iš tamsos išniro milžiniška žnypliuota pamėklė, tarsi akibrokštas gamtai ir vietovės tradicijai. „Pane, vėžys!“ – sušuko vienas. „Ne, vėžis…“ – suabejojo antrasis. Pamėklė nyko-pranyko miglose bei krūmynuose, žodynuose palikusi Panevėžį ir Nevėžį, labai puošiančius Aukštaitiją ir viso pasaulio pažangiąją žmoniją…“ –  tokia ši legenda.

Net keli prioritetai lydi šį kūrinį. Jis – pirmasis precedentas Lietuvos miestų istorijoje: vieno miesto dovana kitam. Antrasis – komplekso „vėžio-milžino“ figūra pretenduoja į didžiausią vėžiagyvio skulptūrinį atvaizdą Lietuvos Gineso knygoje (9,8 x 6,9 m.). Trečiasis – komplekso atidarymui autoriaus sukurta himno melodija ir žodžiai – taip pat reiškinys, neturįs analogų. Ketvirtasis – plieno lankstiniai, originali technologija, leidžianti autoriui pretenduoti į jos panaudojimo pradininką mene – ja dizaineris naudojasi nuo 2002 m., kurdamas įvairiafunkcinius skulptūrinius-meninius objektus, specialybinėje literatūroje žinomus „puronizmo“ vardu.

Kompleksas, aidint sukurtam himnui, 2014 06 04 buvo iškilmingai atidengtas Panevėžyje, vejoje šalia pėsčiųjų tilto per Nevėžį kaip turistinis objektas, miesto įžymybė. Kūrinys yra Šiaulių miesto dovana Panevėžiui.

2014 06 07 PaneVĖŽYS (2) 2014 06 07 PaneVĖŽYS (21b) 2014 06 07 Stovylos (1) 2014 06 07 Stovylos (2) foto Tomo Stasevičiaus

Kas yra "Dizaino Indeksas LT" ?

Pasitelkę statistikos duomenis bemat galėtume sužinoti bet kokius indeksus –  bendrojo vidaus produkto dydį, tenkantį vienam gyventojui, infliacijos rodiklį, vartotojų kainų indeksą, kūno masės ir netgi laimės indeksą. O koks yra dizaino indeksas? Pasaulio, Europos ar Lietuvos? Ar tokį indeksą įmanoma fiksuoti, pateikti, apskaičiuoti? Ar bent nujausti? Juk iš tokio dizaino indekso galima būtų labai daug spręsti apie šalies kultūros, pramonės lygį, visuomenės poreikius ir lūkesčius, požiūrį į aplinką ir pačius save. "Dizaino Indeksas LT" - tai daugiametis projektas, kurio tikslas pademonstruoti pasauliui Lietuvos dizaino pasiekimus.